046 - 477 35 55
Gewandeweg 5, 6161 DJ Geleen

Voorwaarden

Reductievoorwaarden Stichting FSI

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van reducties welke worden aangeboden door de Stichting Fonds voor Sociale Instellingen. Door gebruik te maken van de FSI reductieregelingen ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. De FSI reductie is uitsluitend bestemd voor de medewerkers, (vervroegd) gepensioneerden van de doelgroep* van de Stichting FSI alsmede hun ten laste komende gezinsleden (echtgenoot, echtgenote, partner en kinderen tot 23 jaar).
2. Ondergetekende verklaart hiermede dat de FSI reductie uitsluitend persoonlijk en/of voor hem/haar ten laste komende gezinsleden wordt gebruikt.
3. Gepensioneerden van de doelgroep van de Stichting FSI hebben recht op reductie voor max. twee personen.
4. Medewerkers van de doelgroep van de Stichting FSI hebben recht op reductie voor max. vier personen.
5. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot terugvordering van de verleende reductie.
6. Iedere reductie is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de reductie niet meer worden gebruikt.
7. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere reductie dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
8. Je kunt de reductiecoupon niet ruilen voor geld. Je kunt met een reductiecoupon geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
9. Reductiecoupons worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
10. Het is niet toegestaan kortingscodes/vouchers te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
11. Je kunt kortingscodes/vouchers niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van reducties van de Stichting FSI wordt ontzegd.

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren, neem dan contact op met de Stichting FSI.

De bedrijven welke behoren tot de FSI doelgroep zijn:

 • DSM
 • SABIC
 • USG
 • Stamicarbon B.V.
 • OCI Nitrogen
 • Sitech Services BV
 • ARLANXEO
 • Air Liquide Acetylene B.V.
 • Teknor Apex
 • Yparex
 • Emerald Kalama Chemical B.V.
 • MEP Europe GmbH
 • Borealis Plastomers
 • TAQA
 • Fibrant
 • AnQore
 • Vynova
 • InnoSyn B.V.