046 - 477 35 55
Gewandeweg 5, 6161 DJ Geleen

Subsidie

Subsidie en donatie

Stichting FSI ondersteunt maatschappelijke initiatieven en staat in alle opzichten midden in de samenleving. Wij voelen ons dan ook maatschappelijk betrokken.
Dat alleen is al een reden om een aantal maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.
Afgezien van deze sociale motieven bekijken wij deze aanvragen ook op een zakelijke manier.

Criteria voor financiële ondersteuning
• De maatschappelijke waarde van het initiatief
• Professionaliteit en kwaliteit van het initiatief
• Aanwezigheid van financiële bijdragen van derden
• Exploitatietekorten worden niet gedekt
• De financiële steun mag niet gebruikt worden om teruggelopen geldstromen van de overheid rechtstreeks te compenseren
• Wij ondersteunen geen commerciële, religieuze of politieke activiteiten
• Individuen kunnen geen subsidie/donatie ontvangen

Werkgebied
De Stichting FSI ondersteunt maatschappelijke initiatieven in Zuid-Limburg t/m Roermond.